• Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Chất lượng dịch vụ của Cảng Đoạn Xá ?

Chất lượng dịch vụ của Cảng Đoạn Xá ?
Rất tốt
1235  33%
Tốt
1190  31.8%
Bình thường
1184  31.6%
Kém
69  1.8%

Số người tham gia bình chọn  :  3741
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 18 Tháng 5 2019 15:01

Ảnh mới nhất

Sponsored